Garantie

Er zijn 3 soorten garantie:

  • Klusbedrijf Friesland geeft na oplevering standaard 12 maanden garantie. Maatstaf is het opleveringsrapport.
  • Tevens is er de wettelijke garantie. Zaken die bij de oplevering niet zichtbaar waren, vallen afhankelijk van het gebruikte materiaal onder de wettelijke garantieregeling. In de meeste gevallen is dit een termijn van 5 jaar.
  • Klusbedrijf Friesland is aangesloten bij het calamiteitenfonds van De Klussenier. Bij eventuele geschillen kan de Geschillencommissie door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke instantie laat door een expert een rapport opmaken over de kwaliteit van de werkzaamheden. De commissie zal vervolgens de juridische consequenties in overweging nemen. Dat resulteert in een bindende uitspraak die altijd door Klusbedrijf Friesland gerespecteerd zal worden. Staat de opdrachtgever in zijn recht, dan is herstel/schadevergoeding door de commissie gegarandeerd.

 

Verzekering

Natuurlijk is Klusbedrijf Friesland voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd. Ook de wettelijke verplichte bedrijfsverzekeringen heeft hij afgesloten. Zelf een C.A.R. verzekering ontbreekt daarin niet.

Geen voorrijkosten

Klusbedrijf Friesland rekent, binnen Fryslân, geen voorrijkosten  die in deze branche vaak apart op de factuur worden vermeld.
Alleen met wederzijdse goedkeuring en schriftelijk vastgelegd kan daar van afgeweken worden.

Vertrouwd Vakwerk

Klusbderijf Friesland is een veelzijdige vakman om in het gebied tussen de traditionele klusjesman en aannemer professioneel actief te zijn. Dat noemen wij Vertrouwd Vakwerk. Alle werkzaamheden worden onder garantie uitgevoerd.

Vervanging

Mocht ik om wat voor reden dan ook de werkzaamheden niet kunnen voltooien, dan zal ik veelal een collega’s inschakelen om de werkzaamheden vakkundig te voltooien. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of ongevallen.
Dat is het voordeel van ruim 200 Klusseniers in Nederland die samenwerken.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.